Xây dựng đội ngũ - CUONG LAM TOTO

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CƯỜNG LÂM TOTO

CƯỜNG LÂM KOVA

TOTO

KOVA

Xây dựng đội ngũ

Trang chủ Xây dựng đội ngũ

07/06/2021 11:15 AM

HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO

Chúng tôi không chỉ chú trọng đến việc rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho nhân viên mà còn chú trọng đến xây dựng tinh thần đồng đội, tư duy tích cực, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. 

Tinh thần chúng tôi muốn duy trì và lan tỏa là "Quan tâm, Chia sẻ, Hợp tác". 

ĐỘNG VIÊN, KHEN THƯỞNG

Tại lễ tổng kết hàng năm của Công ty, các cá nhân, tập thể tiêu biểu của năm đều được Ban Giám Đốc gửi tặng bằng khen và phần thưởng. Văn hóa của chúng tôi là tri ân những đóng góp của nhân viên vào sự nghiệp xây dựng công ty lớn mạnh.